Supervision


Jeg tilbyder supervision til medarbejdergrupper. Jeg har mange års erfaring med supervision af forskellige medarbejdergrupper primært inden for det pædagogiske og skole området, men også indenfor inden for sundhedsområdet. Jeg arbejder overvejende systemisk og narrativt. Altid med et stærkt nærvær og en respekt over for den enkelte såvel som gruppen. Der kan anvendes bevidnende eller reflekterende team alt efter hvilket fokus, den aktuelle supervision måtte have.

”Når jeg har sagt, hvad jeg tænker,
så kan jeg tænke over, hvad jeg har sagt”Gregory Bateson

Praktisk information


En supervision er første gang på to timer og en time de efterfølgende gange, når teamet eller gruppen kender spillereglerne.  Der går typisk 4-5 uger mellem supervisionerne.


Supervision for teams

Når jeg superviserer, er det ofte med henblik på at arbejde med problemstillinger, som den enkelte eller et team kan have. Det som supervisionen kan, som er anderledes end coaching, er at en sag bliver belyst fra mange sider. Hvor coaching måske mere handler om at nå et eller flere mål, man ønsker sig, så handler supervisionen om at træde ind i refleksionens domæne og forstå en problematik på flere måder, sådan at man ikke låser sig fast, og sådan at der lukkes op for en større erkendelse og flere handlemuligheder.

Supervisanden bringer et emne op, som vedkommende ønsker at arbejde med. Jeg superviserer supervisanden, mens gruppen deltager som enten reflekterende team, observatører eller på anden vis. Der er klare spilleregler og alle får en rolle. Der foregår naturligvis i en anerkendende og positiv atmosfære.

Skal vi tage en snak?


Kontakt mig for en dialog om dit eller jeres behov for coaching, motivation, konflikthåndtering, supervision eller foredrag.

Kontakt mig


Bliv ringet op